3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
• Gradbena parcela in povezane nepremičnine

O predavatelju
  • 3. sekcija: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
    • Gradbena parcela in povezane nepremičnine
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?