Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh se že 30 let ukvarja s področjem gradbeništva. Gradbeno izobrazbo je dopolnila s podiplomskim specialističnim študijem s področja gradbenega inšpiciranja na Fakulteti za upravo. Delala je na gradbiščih ter na občinski in državni ravni na področju prostora in graditve. Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, bila je dolgoletna državna gradbena inšpektorica, že dlje časa je tudi v vlogi investitorja proračunskega uporabnika. Je avtorica številnih strokovnih člankov in že 25 let predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje.

2. SEKCIJA
Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
vodja sekcije
• Pravno in upravno stanje obstoječih stavb
Za pravno in upravno preveritev objekta se uporablja več javno dostopnih evidenc, v katerih so relevantna dejstva o nepremičnini. Tako lahko v zemljiški knjigi preverimo pravna dejstva, ki se štejejo za resnična na podlagi zaupanja v zemljiško knjigo, kar nakazuje določeno stopnjo pravne varnosti o nepremičnini. Popolne varnosti glede pridobitve nepremičnin ni, saj se v primeru lastnikovega stečaja pravni posli razveljavijo za nazaj. Za pridobitev vseh relevantnih podatkov o stavbi in upravnih dovoljenjih pa sta potrebna strokovni pregled vseh razpoložljivih podatkov v evidencah in razpoložljive dokumentacije, tudi projektne, geodetske, in primerjava z dejanskim stanjem objekta. Kljub morebitnemu obstoju uporabnega dovoljenja je usklajenost objekta z dovoljenjem zagotovljena samo ob izdaji dovoljenja, pozneje je treba preveriti morebitne posege v objekt. Tudi posamezne vrste dovoljenj in odločb vsebinsko ne pomenijo enakovrednih aktov, predvsem z vidika izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev objekta. Za vsa dovoljenja in odločbe velja, da so v okviru vsebine varni pred ukrepanjem inšpekcij. Glede na visoke vrednosti nepremičnin je pravno, upravno in dejansko stanje nepremičnine smiselno temeljito strokovno preveriti in ga po potrebi urediti v skladu s trenutno zakonsko ureditvijo.

O predavatelju
  • Predavateljica s 25-letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov ter (so)avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje
  • 2. SEKCIJA: Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
    • Pravno in upravno stanje obstoječih stavb
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?