Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, diplomirana gradbena inženirka in specialistka javne uprave, je komunikativna predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, saj je kot gradbena inženirka vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila državna gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, Inšpektorat RS za okolje in prostor in Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, izvajala je in izvaja investicije Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in za zapore. Je predavateljica s 25-letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov ter (so)avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje.

2. SEKCIJA
Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
vodja sekcije

• Preveritev legalnosti objekta, zagotovitev legalnosti – razlika med uporabnim dovoljenjem in legalizacijo
Nepremičnina ima precej višjo vrednost, če je urejeno njeno upravno stanje. To velja tudi za nepremičnine v upravljanju lokalnih in državnih organov. Zanimivo predavanje bo odgovorilo na vprašanja, povezana s službenimi potrebami, pa tudi z vašo zasebno hišo ali stanovanjem:
• kako preveriti legalnost objekta,
• kaj storiti, če za obstoječe objekte ni mogoče najti stare dokumentacije in dovoljenj,
• ali je uporabno dovoljenje obvezno,
• ali je za prodajo nepremičnine obvezno gradbeno in uporabno dovoljenje,
• za katere stavbe ali inženirske objekte,
• ali je razlika med uporabnim dovoljenjem in legalizacijo,
• kaj se napoveduje v novem GZ-1.

O predavatelju
  • Predavateljica s 25-letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov ter (so)avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje
  • 2. SEKCIJA: Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
    • Preveritev legalnosti objekta, zagotovitev legalnosti – razlika med uporabnim dovoljenjem in legalizacijo
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?