Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh se že 30 let ukvarja s področjem gradbeništva. Gradbeno izobrazbo je dopolnila s podiplomskim specialističnim študijem s področja gradbenega inšpiciranja na Fakulteti za upravo. Delala je na gradbiščih ter na občinski in državni ravni na področju prostora in graditve. Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, bila je dolgoletna državna gradbena inšpektorica, že dlje časa je tudi v vlogi investitorja proračunskega uporabnika. Je avtorica številnih strokovnih člankov in že 25 let predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje.

2. SEKCIJA
Gradbena in uporabna dovoljenja ter legalizacije
vodja sekcije
• Možnosti gradenj brez gradbenega dovoljenja

O predavatelju
  • Predavateljica s 25-letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov ter (so)avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje
  • 2. SEKCIJA: Gradbena in uporabna dovoljenja ter legalizacije
    • Možnosti gradenj brez gradbenega dovoljenja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?