Andrej Hudoklin, po izobrazbi diplomirani inženir geodezije, je že več kot dvajset let zaposlen pri podjetju Domplan, d. d., kot vodja področja geodezije v poslovni enoti Urbanizem. Zaposlitev v podjetju, v katerem se ukvarjajo s celotnim spektrom dejavnosti, vezanih na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov, mu omogoča aktivno sodelovanje pri večjih projektih urejanj stavbnih zemljišč. Vodil je več uspešno zaključenih geodetskih postopkov pogodbenih in upravnih komasacij, ki so sodoben instrument ureditve zemljiškoknjižnega in parcelnega stanja na kompleksnih ureditvenih območjih. Kot predsednik sveta Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ-GI) dejavno deluje tudi v skupini, ki podaja pripombe v postopkih strokovne obravnave področne zakonodaje.

1. SEKCIJA
Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša nov Zakon o katastru nepremičnin
• Zakon o katastru nepremičnin – kratek pregled vsebine zakona in predstavitev katastrskih postopkov

O predavatelju
  • Vodja področja geodezije
    Domplan d.d.
  • 1. sekcija: Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša novi Zakon o katastru nepremičnin
    • Zakon o katastru nepremičnin – kratek pregled vsebine zakona in predstavitev katastrskih postopkov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?