dr. Ana Božič Penko

3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja ZVEtL-1
vodja sekcije
Skupnost etažnih lastnikov kot procesni subjekt

O predavatelju
  • 3. SEKCIJA: Aktualna vprašanja ZVEtL-a
    • Skupnost etažnih lastnikov kot procesni subjekt
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?