dr. Matjaž Tratnik

Matjaž Tratnik je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Rijksuniversiteit Limburg v Maastrichtu, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Kot univerzitetni učitelj je delal na Rijksuniversiteit Limburg, University of Aruba (Nizozemski Antili) in na Karl Franzens Universität v Gradcu. Že več desetletij se med drugim ukvarja tudi s pravom državljanstva. Na tem področju je doktoriral ter je avtor in soavtor vrste knjig in člankov, objavljenih večinoma v tujini.

3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
vodja sekcije
• Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega prava (2020–2021)

O predavatelju
  • 3. SEKCIJA: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
    • Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega prava (2020–2021)
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?