3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
• Novosti v zemljiškoknjižnem pravu: kaj prinaša novela ZZK-1E

O predavatelju
  • 3. sekcija: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
    • Novosti v zemljiškoknjižnem pravu: kaj prinaša novela ZZK-1E
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?