4. SEKCIJA
Upravljanje lastnine več oseb
vodja sekcije
• Upravljanje in razpolaganje z nepremičninami v skupni lastnini

5. SEKCIJA
Etažna lastnina – de lege ferenda
Izhodišča za ureditev etažne lastnine z novelo SPZ

OKROGLA MIZA
Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
vodja: Franci Gerbec
sodelujejo: Miha Verčko, dr. Miha Juhart in Boštjan Udovič

O predavatelju
  • 4. sekcija: Upravljanje lastnine več oseb
    • Upravljanje in razpolaganje z nepremičninami v skupni lastnini
  • 5. sekcija: Etažna lastnina – de lege ferenda
    • Izhodišča za ureditev etažne lastnine z novelo SPZ
  • Okrogla miza
    Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?