5. SEKCIJA
Etažna lastnina – de lege ferenda
vodja sekcije
• Primerjalnopravni pregled ureditve etažne lastnine v nekaterih državah članicah Evropske unije in Švici

OKROGLA MIZA
Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
vodja okrogle mize
sodelujejo: Miha Verčko, dr. Miha Juhart in Boštjan Udovič

O predavatelju
  • 5. sekcija: Etažna lastnina – de lege ferenda
    • Primerjalnopravni pregled ureditve etažne lastnine v nekaterih državah članicah Evropske unije in Švici
  • Okrogla miza
    Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?