Barbara Jan Bufon in Jure Debevec sta oba diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Barbara Jan Bufon se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlila kot strokovna sodelavka, in sicer najprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2006 je bila izvoljena za sodnico na Okrajnem sodišču v Ljubljani. V vmesnem obdobju je magistrirala na področju medicinskega prava. Po končanem pripravništvu in opravljenem pravniškem državnem izpitu se je Jure Debevec najprej zaposlil pri odvetniku, kmalu pa je pot nadaljeval kot samostojni odvetnik. Pri svojem delu se je veliko ukvarjal z aktualnimi problemi uskladitve nepremičninskih evidenc z zunajknjižnim stvarnopravnim položajem stavb in njihovih pripadajočih zemljišč. Oba sta sodelovala pri pripravi zakonodajnega gradiva ZVEtL, novele ZVEtL-A in veljavnega ZVEtL-1. Svoje strokovno zanje in izkušnje združila v okviru iste odvetniške pisarne, v kateri se ukvarjata zlasti s problemi stvarnega prava.

5. SEKCIJA
Aktualna vprašanja ZVEtL-a
• Prodaja pripadajočega zemljišča v izvršbi ali stečaju, denacionalizacija, mag. Barbara Jan Bufon in Jure Debevec
Praksa kaže, da sta pogodbeno ali neposlovno razpolaganje oziroma prenos zemljišča, za katero se v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča zahteva oziroma ugotovi, da gre za pripadajoče zemljišče stavbe, praviloma nična oziroma neučinkovita in iz njiju niso nastale pravne posledice. To pa ne velja nujno za vse primere. V referatu bo predstavljeno, kateri pravni naslovi za pridobitev lastninske pravice po zakonu in sodni praksi uživajo posebno varstvo ter lahko ustvarjajo pravne posledice, ne glede na siceršnji režim pripadajočega zemljišča stavbe.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1
    • Prodaja pripadajočega zemljišča v izvršbi ali stečaju, denacionalizacija
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?