Luka Ivanič, univerzitetni diplomirani pravnik, od leta 2002 deluje v prostorskem resorju. V okviru nekdanjega Ministrstva za infrastrukturo in prostor je v letih 2012–2014 vodil Službo za urejanja prostora na lokalni ravni, na Ministrstvu za okolje in prostor pa v letih 2015–2020 Službo za sistem okolja in prostora. Zdaj je zaposlen v Direktoratu za civilno pravo na Ministrstvu za pravosodje.

3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
• Gradbena parcela in povezane nepremičnine

O predavatelju
  • 3. sekcija: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
    • Gradbena parcela in povezane nepremičnine
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?