mag. Barbara Jan Bufon

Barbara Jan Bufon in Jure Debevec sta oba diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Barbara Jan Bufon se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlila kot strokovna sodelavka, in sicer najprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2006 je bila izvoljena za sodnico na Okrajnem sodišču v Ljubljani. V vmesnem obdobju je magistrirala na področju medicinskega prava. Po končanem pripravništvu in opravljenem pravniškem državnem izpitu se je Jure Debevec najprej zaposlil pri odvetniku, kmalu pa je pot nadaljeval kot samostojni odvetnik. Pri svojem delu se je veliko ukvarjal z aktualnimi problemi uskladitve nepremičninskih evidenc z zunajknjižnim stvarnopravnim položajem stavb in njihovih pripadajočih zemljišč. Oba sta sodelovala pri pripravi zakonodajnega gradiva ZVEtL, novele ZVEtL-A in veljavnega ZVEtL-1. Svoje strokovno zanje in izkušnje združila v okviru iste odvetniške pisarne, v kateri se ukvarjata zlasti s problemi stvarnega prava.

3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
vodja sekcije
• Podzemne prostorske ureditve v postopkih po ZVEtL-1, mag. Barbara Jan Bufon, Jure Debevec

O predavatelju
  • 3. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1
    • Oblike lastnine na pripadajočem zemljišču stavbe
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?