mag. Marijana Vugrin

Mag. Marijana Vugrin je po osnovni izobrazbi geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin. Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot 35 let in je bila del ekipe pri skoraj vseh večjih nepremičninskih projektih v Sloveniji. Kot predstavnica Inženirske zbornice Slovenije in Gospodarskega združenja geodetskih izvajalcev je sodelovala pri implementaciji Zakona o katastru nepremičnin v prakso. Je članica skupne posvetovalne skupine za koordinacijo aktivnosti pri izvajanju Zakona o katastru nepremičnin in uporabi novih informacijskih rešitev, ki jo je imenovala Geodetska uprava. V prejšnjih letih je na številnih seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih predavala o nepremičninah ter svoje znanje predajala tudi v strokovnih člankih v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin. Poleg tega je izpraševalka na strokovnih izpitih Inženirske zbornice za področje nepremičninskih evidenc.

1. SEKCIJA
Kaj vse lahko vpliva na podatke o parcelah in stavbah v katastru nepremičnin
vodja sekcije
Kako lahko spreminjamo podatke v katastru nepremičnin in povezanost z drugimi evidencami
Nepremičnina nima več takih lastnosti kot v času, ko smo jo pridobili in vpisali v nepremičninske evidence. Ali moramo na tem področju kaj narediti in kako? To vprašanje bo obravnavano na predavanju, pojasnjeno pa bo tudi, katere spremembe moramo vpisati v kataster nepremičnin in na kakšen način.

O predavatelju
  • vodja projektov
    Digi Data, d. o. o
  • 1. SEKCIJA: Kaj vse lahko vpliva na podatke o parcelah in stavbah v katastru nepremičnin
    • Kako lahko spreminjamo podatke v katastru nepremičnin in povezanost z drugimi evidencami
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?