mag. Marijana Vugrin

Mag. Marijana Vugrin je po osnovni izobrazbi geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin.

Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot petintrideset let in je bila del ekipe pri skoraj vseh večjih nepremičninskih projektih v Sloveniji.
Je urednica GEObloga pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)in izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Je tudi avtorica Uvodnih pojasnil Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki ga je leta 2018 izdala GV založba.
Po njenem mnenju sta med največjimi vrednotami, ki jim lahko sledi strokovnjak, posredovanje izkušenj drugim ter prenos znanja med različnimi strokami in generacijami. Svoje poslanstvo na tem področju izpolnjuje na številnih predavanjih na seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih ter s strokovnimi članki v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin.

1. SEKCIJA
Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša nov Zakon o katastru nepremičnin
vodja sekcije

• Predmeti vpisa v kataster nepremičnin ali kako se bodo v kataster evidentirale stavbne pravice, služnosti, stavbe, atriji in gradbenoinženirski objekti
Nov Zakon o katastru nepremičnin prinaša kup dolgo pričakovanih novosti, ki v posameznih segmentih pomenijo pravo malo revolucijo. Ena evidenca namesto treh, elektronsko poslovanje, jasna pravila za evidentiranje in vodenje območij izvedenih pravic, standardizacijo na področju evidentiranja atrijev, parkirišč,…in še in še bi lahko naštevali. Predavanja prve sekcije na 13. dneve stvarnega in zemljiškoknjižnega prava vam bodo razkrila marsikaj zanimivega in novega v svetu nepremičnin.

O predavatelju
  • vodja projektov
    Digi Data, d. o. o
  • 1. SEKCIJA: Združitev nepremičninskih evidenc v kataster nepremičnin ali kaj prinaša nov Zakon o katastru nepremičnin
    • Predmeti vpisa v kataster nepremičnin ali kako se bodo v kataster evidentirale stavbne pravice, služnosti, stavbe, atriji in gradbenoinženirski objekti
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?