Mag. Nina Koselj je leta 2001 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2003 je opravljala sodno pripravništvo pri Višjem sodišču v Ljubljani in leta 2004 opravila pravniški državni izpit. Leta 2009 je z oceno cum laude zaključila magistrski študij civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2001 je zaposlena v državni upravi, kjer vodi upravne postopke s področja graditve in odloča v njih. Je tudi soavtorica in urednica strokovnih monografij. Od leta 2010 sodeluje z Upravno akademijo kot članica komisij za strokovni izpit iz upravnega postopka ter predavateljica za področje izvajanja določil Zakona o splošnem upravnem postopku kot temeljnega postopkovnega predpisa.

2. SEKCIJA
Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
• Uporabno dovoljenje
Predstavljene bodo ključne novosti v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja, tj. odločbe, s katero se dovoljuje uporaba objekta. Z uporabnim dovoljenjem se tudi izkazujeta legalnost objekta in pravno stanje objekta.

• Legalizacija objektov ter uporabno dovoljenje za obstoječe objekte
Predstavljene bodo možnosti za legalizacijo objektov z izdajo odločbe o legalizaciji in dovoljenja za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja ter možnosti pridobitve uporabnega dovoljenja za obstoječe objekte, in sicer za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem, za obstoječe enostanovanjske stavbe ter glede domneve izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1.

O predavatelju
  • 2. SEKCIJA: Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
    • Uporabno dovoljenje in Legalizacija objektov ter uporabno dovoljenje za obstoječe objekte
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?