mag. Tomaž Černe

Mag. Tomaž Černe je leta 2001 diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA, d. o. o., kjer vodi projekte s področij urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Med letoma 2006 in 2012 je bil na matični fakulteti asistent pri predmetih s področij komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora. Zdaj na višji šoli predava predmete urbanizem, varstvo okolja in zakonodaja ter okoljske dajatve in financiranje. Je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije, predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! ter koordinator partnerstva. Je tudi član upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija.

2. SEKCIJA
Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
• Izvajanje ZUreP-2 in novosti ZUreP-3

O predavatelju
  • 2. sekcija: Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
    • Izvajanje ZUreP-2 in novosti ZUreP-3
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?