Miha Ovca je diplomirani inženir geodezije. Zaposlen je v podjetju Geotočka, d. o. o., kjer aktivno opravlja poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije in je vodja oddelka katastra nepremičnin. Je član strokovne posvetovalne skupine za koordinacijo aktivnosti pri izvajanju Zakona o katastru nepremičnin in uporabi novih informacijskih rešitev – skupne delovne skupine GURS Geo IZS – GizGI, ki jo je imenovala Geodetska uprava, ter član disciplinskega sodišča Inženirske zbornice Slovenije.

1. SEKCIJA
Inštrumenti za urejanje nepremičnin, opredeljeni v Zakonu o katastru nepremičnin
• Drugo mnenje
Na predavanju bosta predstavljena mehanizem ugotavljanja strokovne napake in z njim povezano drugo mnenje, kar kot novost na področju evidentiranja nepremičnin ureja Zakon o katastru nepremičnin. Pojasnjeni bodo proces ugotavljanja strokovne napake in izhodišča za vsebino drugega mnenja ter koristi za stranke v katastrskih postopkih in za evidenco katastra nepremičnin.

O predavatelju
  • 1. SEKCIJA: Inštrumenti za urejanje nepremičnin, opredeljeni v Zakonu o katastru nepremičnin
    • Drugo mnenje
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?