5. SEKCIJA
Etažna lastnina – de lege ferenda
Pregled pravil veljavne ureditve etažne lastnine

OKROGLA MIZA
Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
vodja: Franci Gerbec
sodelujejo: Miha Verčko, dr. Miha Juhart in Boštjan Udovič

O predavatelju
  • 5. sekcija: Etažna lastnina – de lege ferenda
    • Pregled pravil veljavne ureditve etažne lastnine
  • Okrogla miza
    Enotna ureditev stavb v etažni lastnini: da ali ne?
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?