3. SEKCIJA
Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
• Nastanek, prenehanje in publicitetni učinki registrske neposestne zastavne pravice

O predavatelju
  • 3. sekcija: Aktualna vprašanja in novosti v stvarnem in zemljiškoknjižnem pravu
    • Nastanek, prenehanje in publicitetni učinki registrske neposestne zastavne pravice
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?