Nataša Plavec Matko

Nataša Plavec Matko je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 je zaposlena v Terci, d. o. o., kot vodja pravne službe. Je članica upravnega odbora Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS. Sodelovala je v komisijah za pripravo standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije operativni upravnik/operativna upravnica. Je članica komisije za preverjanje in potrjevanje te nacionalne poklicne kvalifikacije ter stalna predavateljica na pripravah nanjo na Centru za poslovno usposabljanje.

5. SEKCIJA
Upravljanje etažne lastnine
• Odločanje etažnih lastnikov
Odločanje etažnih lastnikov urejata Stvarnopravni zakonik (SPZ) in Stanovanjski zakon (SZ-1), ki med drugim določata potrebno soglasje etažnih lastnikov za posamezen posel in načine odločanja etažnih lastnikov. SZ-1 etažnim lastnikom omogoča, da se o nekaterih poslih, ki presegajo redno upravljanje, odločijo s soglasjem, ki presega več kot 75 odstotkov po solastniških deležih, in ne zahteva soglasje vseh etažnih lastnikov. SZ-1 podrobno ureja tudi načine odločanja etažnih lastnikov. V stavbah v etažni lastnini, za katere ne velja stanovanjska zakonodaja, se morajo etažni lastniki o načinih odločanja soglasno dogovoriti v pogodbi o urejanju medsebojnih razmerij.

O predavatelju
  • 5. SEKCIJA: Upravljanje etažne lastnine
    • Odločanje etažnih lastnikov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?