Petra Plevnik je strokovnjakinja na civilnopravnem področju.
Njena glavna področja dela vključujejo pravne storitve na področju pravnih medosebnih odnosov, premoženjskopravnih pravic ter reševanja sporov na področju civilnega prava. Njeno dolgoletno odvetniško kariero v naši pisarni zaznamuje svetovanje in zastopanje strank v večini prominentnih zadev s področja družinskega, dednega, osebnostnega, potrošniškega in odškodninskega prava kot tudi stvarnega in pogodbenega prava.

Izkušnje
2002-2005 Odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2003-2004 Sodniška pripravnica, Višje sodišče v Ljubljani
2005-2006 Odvetniška kandidatka, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2006-2009 Odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2009- Partner, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana

Izobrazba
2002 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, univ. dipl. pravnica, (cum laude)
2005 Pravniški državni izpit

4. SEKCIJA
Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti
vodja sekcije
• Skupno premoženje zakoncev v stečajnem postopku

O predavatelju
  • ODVETNICA, PARTNER
    Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
  • 4. SEKCIJA: Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti
    • Skupno premoženje zakoncev v stečajnem postopku
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?