Polona Pavlin Bohinc

Polona Pavlin Bohinc se je rodila v Kranju leta 1973. V letu 1992 se je po opravljeni maturi in zaključku šolanja na Gimnaziji Kranj vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Po diplomi je delala v družinski odvetniški pisarni, najprej kot pripravnica, po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa pet let kot odvetnica. Od konca leta 2007 ima notarsko pisarno v Šenčurju.

2. SEKCIJA
Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
• Služnosti: pridobitni naslovi in vknjižba v zemljiško knjigo
V vsakdanjem življenju se pogosto pojavi potreba po ustanovitvi služnosti. Tako na primer potrebujemo dostop do svoje nepremičnine prek sosedove. Prav služnost imetniku daje pravico do uporabe tuje stvari ali izkoriščanja tuje pravice. Služnosti se vpišejo v zemljiško knjigo, kar varuje imetnika, hkrati pa so s tem znane tretjim osebam. Vpis v zemljiško knjigo je tudi eden od pogojev za nastanek nekaterih vrst služnosti. Predavanje bo predstavilo, kaj vse je treba storiti za nastanek služnosti in na kaj moramo pri tem biti pozorni.

O predavatelju
  • notarka
  • 2. sekcija: Od zemljišča do pravno urejene nepremičnine
    • Služnosti: pridobitni naslovi in vknjižba v zemljiško knjigo
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?