Sonja Ristanović se je po študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlila na takratnem Republiškem sekretariatu za urbanizem (zdaj Ministrstvo za naravne vire in prostor) in tam delovala vseh 42 let do upokojitve. Večino časa je odločala o pritožbah zoper izdane odločbe s področja prostora in graditve. Sodelovala je tudi pri pripravi zakonodaje s tega področja. Je tudi soavtorica in sourednica treh knjig s tega področja.

2. SEKCIJA
Gradbena in uporabna dovoljenja ter legalizacije
• Problematika s področja legalizacij s poudarkom na sklepu Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona ter stvarnih pravicah na obstoječih objektih
Na predavanju bo predstavljen sklep Ustavnega sodišča glede zadržanja izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona. Gre za pomembno materijo, ki zadeva marsikoga, ki želi urediti pravno stanje objekta za nazaj. S 146. členom je omogočena legalizacija objektov pod določenimi pogoji kjerkoli, kar je lahko z vidika nekaterih vrednot sporno.

O predavatelju
  • 2. SEKCIJA: Gradbena in uporabna dovoljenja ter legalizacije
    • Problematika s področja legalizacij s poudarkom na sklepu Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona ter stvarnih pravicah na obstoječih objektih
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?