Suzana Jurić je po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka geodezije. Zaposlena je na Geodetski upravi RS, in sicer je na Območni geodetski upravi Novo mesto vodja oddelka za kataster, kjer opravlja naloge vodenja in usklajevanja dela preglednikov s področja vodenja upravnih postopkov evidentiranja nepremičnin. Je članica skupine skrbnikov procesov in podatkov katastra nepremičnin na GURS in skupine za usklajeno delo preglednikov GURS. Kot predstavnica GURS je sodelovala pri več projektih prenove nepremičninskih evidenc, med drugim pri vzpostavitvi katastra stavb in prenovi evidence zemljiškega katastra, bila je članica pilotne skupine za vzpostavitev novega informacijskega sistema prenovljene evidence nepremičnin v skladu z Zakonom o katastru nepremičnin. Sodelovala je pri implementaciji novega Zakona o katastru nepremičnin v prakso ter pripravila več izobraževanj in usposabljanj za sodelavce geodetske uprave ter zaposlene v geodetskih podjetjih.

1. SEKCIJA
Inštrumenti za urejanje nepremičnin, opredeljeni v Zakonu o katastru nepremičnin
• Površine v katastru nepremičnin
Na predavanju bo predstavljeno, kako pravilno interpretirati podatek o površini posameznega predmeta vpisa v kataster nepremičnin. Po posameznih področjih bomo preleteli prej veljavno zakonsko podlago, pravila migracije podatkov v novo evidenco katastra nepremičnin in pravila vpisa posameznih entitet s poudarkom na podatku o površinah.

O predavatelju
  • vodja oddelka katastra Novo mesto
    Geodetska uprava RS
  • 1. SEKCIJA: Inštrumenti za urejanje nepremičnin, opredeljeni v Zakonu o katastru nepremičnin
    • Površine v katastru nepremičnin
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?