Suzana Jurić je po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka geodezije. Zaposlena je na Geodetski upravi RS, na Območni geodetski upravi Novo mesto na položaju vodje oddelka za katastra, kjer opravlja naloge vodenja in usklajevanja dela preglednikov s področja vodenja upravnih postopkov evidentiranja nepremičnin. Je članica skupine skrbnikov procesov in podatkov katastra nepremičnin na Geodetski upravi. Kot predstavnica Geodetske uprave je sodelovala pri več projektih prenove nepremičninskih evidenc, med drugim pri vzpostavitvi katastra stavb in prenovi evidence zemljiškega katastra, bila je tudi članica pilotne skupine za vzpostavitev novega informacijskega sistema prenovljene evidence nepremičnin v skladu z Zakonom o katastru nepremičnin. Sodelovala je pri implementaciji novega Zakona o katastru nepremičnin v prakso ter pripravila več izobraževanj in usposabljanj za sodelavce Geodetske uprave in geodetska podjetja.

1. SEKCIJA
Kaj vse lahko vpliva na podatke o parcelah in stavbah v katastru nepremičnin
vodja sekcije
Zakaj se površina parcele v katastru nepremičnin spreminja
Za lažjo predstavo o vzrokih za neskladja med uradnimi podatki o površini parcele in dejanskim stanjem parcele bo na predavanju na kratko pojasnjena zgodovina zemljiškega katastra, ki bo dala vpogled v današnje stanje podatkov. Predstavljeno bo, kako lahko lastnik posredno vpliva na izračun površine svoje parcele.

O predavatelju
  • 1. SEKCIJA: Kaj vse lahko vpliva na podatke o parcelah in stavbah v katastru nepremičnin
    Zakaj se površina parcele v katastru nepremičnin spreminja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?