4. SEKCIJA
Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti
• Vpliv začetka stečajnega postopka na obligacijski in stvarnopravni zahtevek upnika

O predavatelju
  • 4. sekcija: Stvarne pravice v postopkih zaradi insolventnosti
    • Vpliv začetka stečajnega postopka na obligacijski in stvarnopravni zahtevek upnika
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?